Як вивчити з дитиною числа та цифри

   З числами діти ознайомлюються доволі рано. Батьки вчать ма­люка показувати на пальчиках кількість років навіть тоді, коли він ще не вміє розмовляти. Згодом діти чують від батьків: «Куплю тобі лише одну іграшку, морозиво, м’ячик», і практично усвідомлю­ють значення слова «один». Дошкільники легко засвоюють поняття «два»: «У тебе дві брови, двоє очей, два вуха, дві руки та дві ноги». А поняття «один, два, три» закріплюються проханням: «Дай мені один кубик і два олівці». Пізніше батьки пропонують дитині: «Пора­хуймо, скільки в тебе пальчиків/цукерок/іграшок; скільки сходинок ми пройшли/дерев проминули; постав на стіл стільки чашок, скільки у тебе друзів» тощо.

    Дітям подобається лічити разом з дорослими як справжні, так і намальовані предмети. Та коли дошкільникам пропонують полічи­ти щось самостійно, це не завжди вдається — то цифра якась загу­биться, то порядок порушиться. Тож не варто поспішати давати ди­тині подібні завдання для самостійного виконання, аж поки у неї не сформується міцна навичка лічби.

    Ознайомлювати дітей з числами і навчати лічбі слід поступово, щоразу збільшуючи число на один. Спершу слід навчити дитину ра­хувати до п’яти, оперуючи різними множинами предметів чи кар­тинок, а потім — до десяти. Щоразу, ознайомлюючи дітей з новим числом, слід вивчати й відповідну цифру. Знання цифр як зорових образів відповідних чисел убезпечить дітей від помилок.

   Аби діти ліпше засвоїли числа та цифри, слід використовувати різнотипні завдання та вправи. Вони допоможуть урізноманітнити навчальний процес і зацікавити дошкільників.

Ознайомлюємо з цифрами

    Якщо викликати у дитини інтерес, то і процес навчання приноситиме радість. Дошкільнику буде простіше й цікавіше вивчати цифри, якщо він розумітиме їхнє призначення. Тож вихователеві доцільно розповісти про те, яким було життя людей, коли ще не було  цифр. Відтак можна запропонувати дітям самим придумати подібну |історію.

    Розповідь, приміром, може бути такою. «Колись давно, коли люди ще не вигадали цифр, вони позначали кількість, відстань        чи час за допомогою різних предметів: пір’їнок, ліній на піску, зарубок на дереві. Бувало, зловить рибалка дев’ять риб, а щоб показати, скільки їх, візьме у руку дев’ять паличок і піде роз­повідати про свій улов. Або хоче розповісти, що за вісім кроків від його будинку — струмок. Тож кладе у кишеню вісім камін­чиків. Отак несе рибалка повні кишені паличок і камінців, та й ненароком сплутає, які що позначають… А сучасним людям не потрібно носити з собою стільки дрібничок, адже вони зна­ють цифри та числа, можуть легко позначити найрізноманітні­ші величини.

    Окрім цього, можна повісити у дитячому куточку метрову смужку, розділену на 10 рівних частин. На кожній частині смужки різними кольорами написати цифри від нуля до дев’яти. За допо­могою цієї смужки можна навчати дошкільника співвідносити кіль­кість предметів з відповідною цифрою: «У нас є 3 апельсини — пока­жи число 3 на смужці». Такі прості вправи допоможуть дитині ліпше зрозуміти, що люди придумали цифри, аби позначати кількість пред­метів. Цифри і числа пов’язані між собою, як букви і звуки, проте одні позначають кількість предметів, а другі — звуки.

    Щоб зацікавити дитину, можна також запропонувати їй розга­дати ребус із цифрами чи вивчити про них кумедний вірш.

Ребуси можуть бути такими:

р 1 а, г 1 а, гор 1 а;

оби 2 , до Різ 2, пі 2 л; ві 3 на, 3 тон, 3 зуб, 3 вога;

При 5;

7 я, ві 7.

Закріплюємо порядок чисел

   Цілком природно, що під час вивчення цифр у дітей може ви­никнути запитання: «Чому цифри стоять саме в такому порядку?». Тож вихователь має розповісти дошкільникам, як утворилися числа, які ці цифри позначають. Для цього варто скористатися вирізани­ми з паперу фігурками — кружечками, квадратами чи трикутника­ми. Слід покласти перед дитиною один кружечок, а поруч — циф­ру 1. Під першим знову покласти один кружечок, а поряд з ним ще один — маємо два. Так само слід викласти інші числа. У такий спосіб варто звертати увагу дитини на те, що кожне наступне число на оди­ницю більше від попереднього. А отже, числа стоять у певному по­рядку, який не можна порушувати. Окрім цього, діти мають зрозу­міти, що цей порядок демонструє збільшення. А щоб їм легше було це усвідомити, можна порівняти збільшення у числовому ряду зі зростанням дитини: «Ось так ти ріс рік за роком», «Ось так набирав вагу», «Ось так ти йшов крок за кроком».

    Щоразу  варто вправляти дитину в лічбі від 1 до 10. Це допоможе їй виявити, де саме вона помиляється і що варто повторити.

    Аби закріпити знання про порядок чисел, слід систематично пропонувати дітям різноманітні завдання, зокрема:

  • визначати, яке число стоїть першим — 7 чи 8, 4 чи 3;
  • вставляти пропущені числа у ряд, приміром 2, 3…5, 6;
  • з’єднувати лініями у правильному порядку числа, що напи­сані на аркуші у довільному порядку тощо.

Перетворюємо навчання на гру

   Допомогти дитині вивчити правильний порядок чисел можна за допомогою ігрової діяльності. Для цього запропонуйте їй зіграти у такі ігри, як-от:

  • «Числа заблукали» — дитина має розставити числа у пра­вильному порядку і при цьому назвати та показати їх на смужці з числами. Можна також скористатися варіацією цієї гри й запропонувати дошкільнику перевірити, чи пра­вильно рахує, скажімо, Вінні-Пух, який «ненавмисно» то пропускає якісь числа, то міняє їх місцями.
  • «Лічи далі» — вихователь називає якесь число, приміром З, і обирає дитину, яка має продовжити рахунок. Для стар­ших дошкільників гру можна ускладнити, наприклад за­пропонувати лічити у зворотному порядку.
  • «Стань на місце!» — кожна дитина отримує картку з циф­рою. Відтак учасники гри шикуються у порядку лічби. Ко­жен має назвати своїх «сусідів» чи сусідів іншого учасника.

    Можна виставити перед дитиною в ряд машинки або їх різно­кольорові зображення й запропонувати їй відповісти на запитання: «Якого кольору сьома машинка?» або «Котрою у ряду стоїть синя машинка?» і завдання поставити, наприклад, зелену машинку дру­гою чи сьомою. Щоб вивчити числовий ряд і навчитися впорядко­вувати числа, слід їх порівнювати: «Один слоник випив б відер води, а другий — 4. Хто більше? »

    Можна також поєднати вивчення цифр з творчою діяльністю. Скажімо, разом з дитиною намалювати дерево з гілками, біля кожної з яких написати певну цифру. Відтак запропонувати дитині намалю­вати потрібну кількість листочків на кожній гілочці.

    Дітям також подобається гра «Склади квітку». їм пропонують елементи квітки — серединки, вписана в яких цифра вказує, скільки потрібно покласти до неї пелюсток тощо.

    Дитину, яка вміє лічити до десяти, слід навчити робити це в зворотному порядку. Варто показати, що тепер числа зменшуються на одиницю: «Ось так ти з’їдаєш кашу ложка за ложкою», «Ось так зменшується кількість днів до вихідних» тощо.

Ознайомлюємо зі складом числа

    Ознайомлювати дітей зі складом числа на перших порах слід за допомогою предметів чи іграшок: «Постав б машинок у два ряди по-різному. Скількома способами це можна зробити? А скількома спосо­бами можна розставити 2 машинки?» Згодом можна використовувати кружечки, у яких один бік, приміром, синій, а другий — рожевий. За допомогою таких кружечків зручно показувати склад чисел.

    Покладіть на стіл, наприклад, сім кружечків і позначте їх цифрою 7. Відтак переверніть один з кружечків на рожевий бік,         а шість інших залишіть синіми. Запропонуйте дитині виклас­ти цю комбінацію цифрами і зробити висновок: «Отже, 7 — це 1 та 6» тощо.

    Ефективною є також робота з цифровими будиночками. Під час вправ з ними дитина має вписувати числа у віконця намальованого будиночка — одне навпроти другого. Так, приміром, у будиночку під № б слід зробити такі записи — 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3. Згодом завдання мож­на ускладнити, запропонувавши дитині вставляти у віконця пропу­щені в довільному порядку числа.

    Можна також проводити варіативні вправи. Наприклад, до­мальовувати квіткам певну кількість пелюсток чи жучкам потрібну кількість лапок. Щоб урізноманітнити завдання, доцільно пропону­вати певні історії чи загадки на кшталт поданої у прикладі. 8 павучків, які мають по 8 ніжок, купили собі чобітки. Взуй намальованих павучків, але так, щоб у кожного вони були двох кольорів, і щоб не було однакових варіантів.

Навчаємо писати цифри

    Навчаючи дошкільника писати цифри, слід пам’ятати, що це за­вдання для дитини дошкільного віку — доволі складне. Тому спер­шу слід запропонувати дитині услід за дорослим «написати» цифру в повітрі, зліпити з пластиліну, викласти з паличок, ниткою тощо.

    Відтак зобразити її кілька разів великою на нелінованому папері, і лише потім у великій клітинці, у меншій і, нарешті, у звичайній. Ефек­тивним є написання цифр пальцем на піску або манній крупі, насипаній у невисоку коробку, або мокрим паль­цем на дошці.

     Варто звернути увагу дітей на те, що зазвичай цифри слід починати писати з правого верхнього кута клітинки, а з нього опускатися вниз на середину. Потрібно також підказа­ти дитині, що 1, 4 і 7, а ще 2 і 3 схожі за написанням. А вчитися писати цифри 3, 6, 8 та 9 легше, коли вже вмієш пи­сати нуль: нулі слід спершу написати олівцем, а перелічені цифри вписувати всередину.

Проводимо асоціації

   Іноді діти пишуть цифри 3, 5, б та 9 у дзеркальному відображен­ні. Щоб вони навчилися писати правильно, варто давати їм рядок написаних цифр і пропонувати обвести їх різними кольорами, тобто писати по написаному. Також можна пропонувати знайти та викрес­лити неправильно написані цифри.

    Найчастіше діти плутають цифри б і 9. Аби дошкільникам лег­ше було їх розрізняти, дорослим слід будувати асоціативні ряди — порівнювати цифри з добре відомими дітям предметами. Так, при­міром б — це замочок, що висить та тримається за верхню дужку, а 9 висить на цвяшку, тримаючись кільцем. Щоб діти ліпше це запам’ятали, цифри слід намалювати. Потім варто дати завдання «повісити»/намалювати замочки-шістки на двері, а дев’ятки — на цвяшки. Доцільно пропонувати дошкільникам підписувати цифрами б чи 9 відповідну кількість зображених предметів.

    Під час вивчення цифр діти мають визначати, на що схожа та чи та цифра, а також відшукати вже відомі цифри на запропонова­них малюнках. Так, приміром, крила намальованого метелика чи вушко й щока тигреняти схожі на трійки; лебідь з круглою голівкою та витягнутою шийкою приховує в собі двійку; квітка без серединки може бути складеною з вісімок.

    Варто намагатися зробити процес навчання творчим та цікавим, адже тоді дошкільники ліпше запам’ятовуватимуть числовий ряд, цифри та досягатимуть успіхів у лічбі.

 

Вірші для ознайомлення дітей з цифрами Галини Джемули

 

Скільки грушок на вербі, скільки яблук на стовпі, 

Скільки ріжок у курчати, скільки крил у кошеняти,

Скільки в алфавіті цифр, скільки віршів знає тигр,

Скільки зайці мають куль –точно знає цифра «нуль».

 

Скільки сонечок нам світить, скільки є стебел у квітки,

                                                                 Скільки у слона голів, скільки у авто рулів,

                         Скільки ручок в молотка, скільки шапок у грибка,

                         Скільки в світі Україн — повідомить нам «1».

 

Скільки вух у віслюка, скільки рук у малюка,

В пари чобіток — носів, у планети — полюсів,

Половинок у хлібині, рукавів на сорочині,

Знає світла голова — популярна цифра «2».

 

Скільки місяців в зимі, літі, осені, весні,

Днів: сьогодні, завтра, вчора і очей у світлофора,

Скільки білих пелюсток у підсніжників-квіток —

Знає, що не говори, ця чарівна цифра «3»!

 

Скільки лапок у котів, в прямокутника — кутів,

І частин, що ділять світ: північ, південь, захід, схід.

Разом рук у Толі й Тані, та безмежних океанів.

Знає усього без міри — цифра на ім’я «4»!

 

 

Скільки пальців на руці і копійок в п’ятаці,

Променів морської зірки, дір на дудочці сопілки,

В тижні днів без вихідних, скільки має букв «горіх»,

Дуже хоче розказать нам весела цифра «5».

 

Скільки мають ніг комахи, а фігурок різних — шахи?

Звуків безліч є, а з них скільки в мові голосних?

Скільки, ще скажіть останнє, пелюсток є на тюльпані?

Хай про це нам розповість балакуча цифра «6».

 

 

Скільки є у тижні днів, у веселці кольорів,

Гномів, щоби берегти Білосніжку, як брати,

На гітарі струн тонких, нот у музиці дзвінких,

Повідомить може всім надзвичайна цифра «7»!

 

Скільки всіх, чи знає хто, є коліс у двох авто,

Щупалець у восьминога, букв у слові «допомога» ?

А іще: по скільки вушок є у кожних двох подушок?

Скільки ніг у павука, що нікуди не втіка,

А в куточку сіть розвісив ?  Хай розкаже цифра «8».

 

Діти о котрій годині поринати в сон повинні?

Скільки, спробуй полічити. В році місяців без літа?

Скільки десять без одного  та іще багато всього,

Що вам хочеться пізнати, — може «9» розказати!