ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

ДОВІДКА

про зміни до кошторису
на 2019 рік

Номер 71

Дата 25.09.2019

Вид бюджету Місцевий бюджет

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи 26243361 Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад № 43 Вінницької міської ради»                                                                                           _______________________ ~~_____________ ~

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти

Підстава Згідно дов. ДО ВМР №396 від 25.09.2019р.

КодНайменуванняСума змін (+,-)РАЗОМ
Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

1235
XНАДХОДЖЕННЯ — усього-1 200,000,00-1 200,00
Xу тому числі:
Xдоходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)X0,000,00
Xфінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)0,000,000,00
Xповернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)0,000,000,00
XВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього-1 200,000,00-1 200,00
Xу тому числі:
2000ПОТОЧНІ ВИДАТКИ-1 200,000,00-1 200,00
2200Використання товарів і послуг-1 200,000,00«1 200,00
2240Оплата послуг (крім комунальних)-1 200,000,00-1 200,00

Кошторис на 2019 рік

НайменуванняКодУсього на рікРАЗОМ
Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

12345
НАДХОДЖЕННЯ — усьогоX4 236 604,00770 260,005 006 864,00
Надходження коштів із загального фонду бюджетуX4 236 604,00X4 236 604,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч.XX770 260,00:770 260,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000X588 513,00588 513,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю25010100X588 513,00588 513,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності25010200X0,000,00
Плата за оренду майна бюджетних установ25010300X0,000,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)25010400X0,000,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000X0,000,00
Благодійні внески, гранти та дарунки25020100X0,000,00
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів25020200X0,000,00
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право25020300X0,000,00
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки25020400X0,000,00
інші надходження, у т. ч.X181 747,00181 747,00
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)X181 747,00181 747,00
602400X181 747,00181 747,00
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання)X0,000,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)X0,000,00
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усьогоX4 236 604,00770 260,005 006 864,00
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ20004 236 604,00588 513,004 825 117,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21003 214 447,000,003 214 447,00
Оплата праці21102 634 793,000,002 634 793,00
Заробітна плата21112 634 793,000,002 634 793,00
Грошове забезпечення військовослужбовців21120,000,000,00
Нарахування на оплату праці2120579 654,000,00579 654,00
Використання товарів і послуг22001 022 157,00588 513,001 610 670,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар221052 491,000,0052 491,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали22200,000,000,00
Продукти харчування2230327 021,00588 513,00915 534,00
Оплата послуг (крім комунальних)224027 565,000,0027 565,00
Видатки на відрядження22500,000,000,00
Видатки та заходи спеціального призначення22600,000,000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв2270614 533,000,00614 533,00
Оплата теплопостачання2271424 374,000,00424 374,00
Оплата водопостачання та водовідведення227230 969,000,0030 969,00
Оплата електроенергії2273159 190,000,00159 190,00
Оплата природного газу22740,000,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг22750,000,00
Оплата енергосервісу22760,000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізаціє державних (регіональних) програм2280547,000,00547,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізаціє державних (регіональних) програм22810,000,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку2282547,000,00547,00
Обслуговування боргових зобов’язань24000,000,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань24100,000,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань24200,000,00
Поточні трансферти26000,000,00
Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)26100,000,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200,000,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300,000,00
Соціальне забезпечення27000,000,00
Виплата пенсій і допомоги27100,000,00
Стипендії27200,000,00
Інші виплати населенню27300,000,00
Інші поточні видатки28000,000,00
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ30000,00181 747,00181  74,00
Придбання основного капіталу31000,00181 747,00181 74,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100,00181 747,00181 74,00
Капітальне будівництво (придбання)31200,000,00
Капітальне будівництво (придбання) житла31210,000,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів31220,000,00
Капітальний ремонт31300,000.00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)31310,000,00
Капітальний ремонт інших об’єктів31320,000,00
Реконструкція та реставрація31400,000,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень)31410,000,00
Реконструкція та реставрація інших об’єктів31420,000,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури31430,000,00
Створення державних запасів і резервів31500,000,00
Придбання землі та нематеріальних активів31600,000,00
Капітальні трансферти32000,000,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)32100,000,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів32200,000,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям32300,000,00
Капітальні трансферти населенню32400,000,00
Надання внутрішніх кредитів41100,000,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів41110,000,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям41120,000,00
Надання інших внутрішніх кредитів41130,000,00
Надання зовнішніх кредитів42100,000,00
Нерозподілені видатки90000,000,00

 

Додаток до річного плану закупівель на  2016 рік

 

Дошкільний навчальний заклад № 43,  26243361
(найменування замовника,код за ЄДРПОУ)
Предмет закупівліКод КЕКВ (для бюджетних коштів)Очікувана вартість предмета закупівліПроцедура закупівліОрієнтовний початок проведення процедури закупівліПримітки
123456
10.73.1 Макарони,локшина,кускус і подібні борошняні вироби(15851000-8 Борошняні вироби(макарони)22302151,63Дві тисячі сто п’ятдесят одна грн. 63 коп.в т.ч.ПДВ-358,61
10.11.1 М’ясо великої рогатої худоби,свиней,овець,кіз,коней та ін..тварин родини конячих,свіже чиа охолоджене(15111000-9 М’ясо великої рогатої худоби родини бикових(яловичина)223073598,56Сімдесят три тисячі п’ятсот дев’яносто вісім грн. 56 коп.в т.ч.ПДВ-12266,43
10.12.1 М’ясо  свійської птиці,свіже чи охолоджене(15112000-6 М’ясо свійської птиці)223027864,10Двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят чотири грн. 10 коп.в т.ч.ПДВ-4644,02
10.12.4 Субпродукти харчові свійської птиці(15114000-0 Потрухи(печінка)22307880,69Сім тисяч вісімсот вісімдесят грн. 69 коп.в т.ч.ПДВ-1313,45
10.13.1.Консерви та готові страви з м’яса,м’ясних субпродуктів чи крові (15130000-8 Мясопродукти (ковбаса,сосиски)223023661,83Двадцять три тисячі шістсот шістдесят одна грн. 83 коп.в т.ч.ПДВ-3943,64
10.20.1 Продукція рибна,свіжа,охолоджена чи заморожена (15221000-3 Морожена риба)223055610,90П’ятдесят п’ять тисяч шістсот десять грн. 90 коп.в т.ч.ПДВ-9268,48
01.24.1 Яблука (03222000-3 Фрукти і горіхи(яблука,апельсини,лимони,ягоди)223023492,64Двадцять три тисячі чотириста дев’яносто дві грн. 64 коп.в т.ч.ПДВ-3915,44
10.39.1 Плоди та овочі,оброблені та законсервовані,крім картоплі(15331000-7 Оброблені овочі(консерви овочеві)223016606,25Шістнадцять тисяч шістсот шість грн. 25 коп.в т.ч.ПДВ-2767,71
10.72.1 Вироби хлібобулочні,зниженої вологості,та кондитерські,борошняні,тривалого зберігання(15820000-2 Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів (печиво)22305690,51П’ять тисяч шістсот дев’яносто грн. 51 коп.в т.ч.ПДВ-948,42
10.71.1 Вироби  хлібобулочні,кондитерські та кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання(15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби)223021298,76Двадцять одна тисячa двісті дев’яносто вісім грн. 76 коп.в т.ч.ПДВ-3549,79
10.51.1 Молоко та вершки,рідинні,оброблені(15511000-3 Молоко)223085011,39Вісімдесят п’ять тисяч одинадцять грн. 39 коп.в т.ч.ПДВ-14168,56
10.51.5 Продукти молочні, інші (15550000-8 Молочні продукти різні (кефір,сметана)223015889,33П’ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят дев’ять грн. 33 коп.в т.ч.ПДВ-2648,22
10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир(15540000-5 Сирні продукти)223059569,94П’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять грн. 94 коп.в т.ч.ПДВ-9928,32
10.32.1 Соки фруктові та овочеві (15321000-4 Фруктові соки)223015866,18П’ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят шість грн. 18 коп.в т.ч.ПДВ-2644,36
10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур;їхні суміші(15612000-1 Борошно зернових та овочевих культур і супутня продукція)22303484,94Три тисячі чотириста вісімдесят чотири грн. 94 коп.в т.ч.ПДВ-580,82
10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений,або лущений чи дроблений(15614000-5 Рис оброблений)22301709,89Одна тисячa сімсот дев’ять грн. 89 коп.в т.ч.ПДВ-284,98
0.81.1 Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза);меляса (15831000-2 Цукор)223015407,20П’ятнадцять тисяч чотириста сім грн. 20 коп.в т.ч.ПДВ-2567,87
10.39.2 Плоди й горіхи,оброблені та законсервовані(15332000-4 Оброблені фрукти та горіхи(повидло,сухофрукти)223010171,19Десять тисяч сто сімдесят одна грн. 19 коп.в т.ч.ПДВ-1695,20
10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти(15530000-2 Вершкове масло)223027400,40Двадцять сім тисяч чотириста грн. 40 коп.в т.ч.ПДВ-4566,73
01.47.2 Яйця у шкаралупі свіжі (03142000-8 Продукція тваринництва (03142500-3 Яйця)223020936,18Двадцять тисяч дев’ятсот тридцять шість грн. 18 коп.в т.ч.ПДВ-3489,36
10.41.5 Олії рафіновані(15421000-5 Рафіновані олії)22306181,80Шість тисяч сто вісімдесят одна грн. 80 коп.в т.ч.ПДВ-1030,30
10.61.3 Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур(15613000-8 Продукція із зерна зернових культур(крупи)22306455,18Шість тисяч чотириста п’ятдесят п’ять грн. 18 коп.в т.ч.ПДВ-1075,86
10.82.1 Какао терте,какао-масло,жири й олія,какао-порошок(15841000-5 Какао)22307868,84Сім тисяч вісімсот шістдесят вісім грн. 84 коп.в т.ч.ПДВ-1311,47
10.83.1 Чай і кава,оброблені(15860000-4 Кава, чай та супутня продукція)22308167,04Вісім тисяч сто шістдесят сім грн. 4 коп.в т.ч.ПДВ-1361,17
10.84.3 Сіль харчова(14410000-8 Камяна сіль)2230308,80Триста вісім грн. 80 коп.в т.ч.ПДВ-51,47
01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну(03212000-0 Картопля та сушені овочі)223021430,68Двадцять одна тисячa чотириста тридцять грн. 68 коп.в т.ч.ПДВ-3571,78
01.13.4 Овочі коренеплодні,цибулинні та бульбоподібні(03221000-6 Овочі)223026354,16Двадцять шість тисяч триста п’ятдесят чотири грн. 16 коп.в т.ч.ПДВ-4392,36
43.21.1 Роботи електромонтажні(45310000-3 Електромонтажні роботи(повірка контурів заземлення)2240745,00Сімсот сорок п’ять грн. 0 коп.в т.ч.ПДВ-124,17
38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів(90512000-9 Послуги з перевезення сміття)22407190,00Сім тисяч сто дев’яносто грн. 0 коп.в т.ч.ПДВ-1198,33
Капітальний ремонт будівель (45000000-7 Будівельні роботи)313298000,00Дев’яносто вісім тисяч грн. 0 коп.в т.ч.ПДВ-16333,33
36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами(65110000-7 Розподіл води)227216014,73Шістнадцять тисяч чотирнадцять грн. 73 коп.в т.ч.ПДВ-2669,12
37.00.1 Послуги каналізаційні(90400000-1 Послуги у сфері водовідведення)227215802,27П’ятнадцять тисяч вісімсот дві грн. 27 коп.в т.ч.ПДВ-2633,71
35.11.1  Енергія електрична (09310000-5 Електрична енергія)227399710,00Дев’яносто дев’ять тисяч сімсот десять грн. 0 коп.в т.ч.ПДВ-16618,33
61.10.1  Послуги щодо передавання даних і повідомлень(64211000-8 Послуги громадського телефонного звязку)22401640,00Одна тисячa шістсот сорок грн. 0 коп.в т.ч.ПДВ-273,33
Поточний ремонт будівель (45400000-1 Завершальні будівельні роботи)22407500,00Сім тисяч п’ятсот грн. 0 коп.в т.ч.ПДВ-1250,00
91.01.1 Послуги бібліотек і архівів(92512000-3 Послуги архівів)2240527,00П’ятсот двадцять сім грн. 0 коп.без ПДВ
71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й аналізування(71632000-7 Послуги з технічних випробувань (повірка,атестація)2240147,00Сто сорок сім грн. 0 коп.в т.ч.ПДВ-24,50
58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних носіях(48443000-5 Пакети програмного забезпечення для бухгалтерського обліку)22407392,00Сім тисяч триста дев’яносто дві грн. 0 коп.в т.ч.ПДВ-1232,00
28.99.3 Машини й устаткування спеціальної призначеності,н.в.і.у.(37535000-7 Каруселі,гойдалки,тири та інші атракціони)311080600,00Вісімдесят тисяч шістсот грн. 0 коп.в т.ч.ПДВ-13433,33
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від__________№_______
Голова комітету з конкурсних торгів      _______________________В.Н.Юсупова
(підпис)          (ініціали та прізвище)

Річний план закупівель

на 2016 рік


Дошкільний навчальний заклад № 43, 26243361

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ )

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

(35.30.12-00.00 постачання пари та гарячої води трубопроводами)

2271

480402,00 грн.

(Чотириста вісімдесят тисяч чотириста дві грн.. 00 коп.)

в т.ч. ПДВ-80067,00 грн. (Вісімдесят тисяч шістдесят сім грн.. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

грудень 2015 року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ______2015_р._ № ___.

Голова комітету з конкурсних торгів _______________________ В.Н.Юсупова

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Секретар комітету з конкурсних торгів ___________________І.В.Мартинюк

(підпис) (ініціали та прізвище)

Річний план закупівель на 2015 рік

Дошкільний навчальний заклад № 43, код — 26243361

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ )

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

( 35.30.12-00.00 )

2271

Міський бюджет

417099, 80 грн.

Чотириста сімнадцять тисяч дев’яносто дев’ять

грн.80 коп

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015

35.30.1

         Затверджений рішенням комітету
з конкурсних торгів від ________12.01.2015 р.______ № 1___________________.
 
Голова комітету з конкурсних
торгів    ___________________
В.Н.Юсупова                           
М.П.
 
Секретар комітету з конкурсних
торгів  ___________________І.В.Мартинюк

Додаток до річного плану закупівель

на 2015 рік

Дошкільний навчальний заклад № 43, 26243361

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ )

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

10.73.1 Макарони,локшина,кускус і подібні борошняні вироби ( 10.73.11-50.00)

2230

1 323,16 (Одна тисяча триста двадцять три гривні 16 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 220,53

10.11.1 М’ясо великої рогатої худоби,свиней,овець,кіз,коней та ін..тварин родини конячих,свіже чиа охолоджене( 10.11.11-40.00 ;10.11.12-90.00 )

2230

56 000,00 (П’ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 9 333,33

10.12.1 М’ясо свійської птиці,свіже чи охолоджене (10.12.10-10.00)

2230

30 966,83 (Тридцять тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 83 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 5 161,14

10.13.1.Консерви та готові страви з м’яса,м’ясних субпродуктів чи крові ( 10.13.14-60.00)

2230

19 737,25 (Дев’ятнадцять тисяч сімсот тридцять сім гривень 25 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 3 289,54

10.20.1 Продукція рибна,свіжа,охолоджена чи заморожена ( 10.20.13-30.00)

2230

53 530,45 (П’ятдесят три тисячі п’ятсот тридцять гривень 45 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 8 921,74

01.24.1 Яблука (01.24.10-00.00)

2230

20 258,05 (Двадцять тисяч двісті п’ятдесят вісім гривень 05 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 3 376,34

10.39.1 Плоди та овочі,оброблені та законсервовані,крім картоплі(10.39.12-00.00;10.39.17-25.00;10.39.17-50.00)

2230

15 670,44 (П’ятнадцять тисяч шістсот сімдесят гривень 44 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 2 611,74

10.72.1 Вироби хлібобулочні,зниженої вологості,та кондитерські,борошняні,тривалого зберігання( 10.72.12-30.00)

2230

5 204,00 (П’ять тисяч двісті чотири гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 867,33

10.71.1 Вироби хлібобулочні,кондитерські та кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання ( 10.71.11-00.90)

2230

15 262,41 (П’ятнадцять тисяч двісті шістдесят дві гривні 41 копійка), в тому числі ПДВ 20% – 2 543,74

10.51.1 Молоко та вершки,рідинні,оброблені (10.51.11-42.00)

2230

69 019,33 (Шістдесят дев’ять тисяч дев’ятнадцять гривень 33 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 11 503,22

10.51.5 Продукти молочні, інші ( 10.51.51-08.00;10.51.52-41.00)

2230

12 317,24 (Дванадцять тисяч триста сімнадцять гривень 24 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 2 052,87

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир(10.51.40-30.00;10.51.40-50.00)

2230

48 140,78 (Сорок вісім тисяч сто сорок гривень 78 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 8 023,46

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (10.32.16-00.00)

2230

12 984,88 (Дванадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 88 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 2 164,15

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур;їхні суміші ( 10.61.21-00.00)

2230

2 882,86 (Дві тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 86 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 480,48

10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений,або лущений чи дроблений(10.61.11-00.00)

2230

1 561,38 (Одна тисяча п’ятсот шістдесят одна гривня 38 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 260,23

10.81.1 Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза);меляса (10.81.12-30.10)

2230

10 025,36 (Десять тисяч двадцять п’ять гривень 36 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 1 670,89

10.39.2 Плоди й горіхи,оброблені та законсервовані (10.39.22-30.00;10.39.25-20.00)

2230

5 428,49 (П’ять тисяч чотириста двадцять вісім гривень 49 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 904,75

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти(10.51.30-30.00)

2230

24 905,08 (Двадцять чотири тисячі дев’ятсот п’ять гривень 08 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 4 150,85

01.47.2 Яйця у шкаралупі свіжі ( 01.47.21-00.00)

2230

15 030,37 (П’ятнадцять тисяч тридцять гривень 37 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 2 505,06

10.41.5 Олії рафіновані (10.41.54-00.00)

2230

4 298,41 (Чотири тисячі двісті дев’яносто вісім гривень 41 копійка), в тому числі ПДВ 20% – 716,40

10.61.3 Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур (10.61.31-33.00;10.61.32-30.09)

2230

4 710,44 (Чотири тисячі сімсот десять гривень 44 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 785,07

10.82.1 Какао терте,какао-масло,жири й олія,какао-порошок( 10.82.13-00.00)

2230

5 930,67 (П’ять тисяч дев’ятсот тридцять гривень 67 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 988,45

10.83.1 Чай і кава,оброблені (10.83.11-70.00;10.83.13-00.00)

2230

6 568,93 (Шість тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 93 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 1 094,82

10.84.3 Сіль харчова (10.84.30-00.00)

2230

309,17 (Триста дев’ять гривень 17 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 51,53

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну

2230

15 999,42 (П’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 42 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 2 666,57

01.13.4 Овочі коренеплідні,цибулинні та бульбоплідні

2230

11 985,60 (Одинадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 60 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 1 997,60

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші

2240

864,00 (Вісімсот шістдесят чотири гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 144,00

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272

15 061,55 (П’ятнадцять тисяч шістдесят одна гривня 55 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 2 510,26

37.00.1 Послуги каналізаційні

2272

20 264,45 (Двадцять тисяч двісті шістдесят чотири гривні 45 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 3 377,41

35.11.1 Енергія електрична

2273

96 121,00 (Дев’яносто шість тисяч сто двадцять одна гривня 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 16 020,17

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (61.10.11-00.00)

2240

1 502,00 (Одна тисяча п’ятсот дві гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 250,33

91.01.1 Послуги бібліотек і архівів

2240

415 (415,00 (Чотириста п’ятнадцять гривень 00 копійок) без ПДВ

71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й аналізування

2240

2 823,00 (Дві тисячі вісімсот двадцять три гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 470,50

58.29.1 Програмне забезпечення на фізичних носіях

2240

204,00 (Двісті чотири гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 34,00

63.12.1 Розміщування інформації на веб-порталі

2240

1 620,00 (Одна тисяча шістсот двадцять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 270,00

13.93.1 Килими та килимові покриви

3110

9 200,00 (Дев’ять тисяч двісті гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 1 533,33

31.09.1 Меблі, інші

3110,2210

50 100,00 (П’ятдесят тисяч сто гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 8 350,00

31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини

2210

3 900,00 (Три тисячі дев’ятсот гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 650,00

31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі

2210

5 050,00 (П’ять тисяч п’ятдесят гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 841,67

31.02.1 Меблі кухонні

2210

1 900,00 (Одна тисяча дев’ятсот гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 316,67

25.99.1 Вироби для ванн і кухні,металеві

2210

1 100,00 (Одна тисяча сто гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 183,33

27.51.2 Прилади електричні побутові,інші,н.в.і.у

2210

800,00 (Вісімсот гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 133,33

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства

2210

2416,00 (Двадцять дві тисячі двісті вісімдесят п’ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 402,67

13.99.1 Тюль,мереживо та вишивка;нитки позументні та стрічкові нитки;пряжа синельна;пряжа фасонна петляста

2210

17 940,00 (Сімнадцять тисяч дев’ятсот сорок гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 2 990,00

27.51.1 Холодильники та морозильники;машини пральні;електроковдри;вентилятори

3110

47494 (з ПДВ)

3110

24046,00 (Двадцять чотири тисячі сорок шість гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 4007,67

85.59.1 Послуги освітянські,інші,н.в.і.у.

2240

584,00 (П’ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 97,33

26.20.1 Машини обчислювальні,частини та приладдя до них

3110

11256,00 (

Одинадцять тисяч двісті пятдесят шість грн. 00 коп.) без ПДВ

28.23.2 Машини конторські/офісні,інші

3110

2550,00 (

Дві тисячі пятсот пятдесят грн. 00 коп.)без ПДВ

26.40.2 Приймачі телевізійні,поєднані чи не поєднані з радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку й зображення

3110

6063,00(

Шість тисяч шістдесят три грн. 00 коп.)без ПДВ

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від_25.05.2015__№_______

Голова комітету з конкурсних торгів _______________________ В.Н.Юсупова

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток до річного плану закупівель

на 2015 рік з змінами

Дошкільний навчальний заклад № 43, 26243361

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ )

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

10.73.1 Макарони,локшина,кускус і подібні борошняні вироби ( 10.73.11-50.00)

2230

1 323,16 (Одна тисяча триста двадцять три гривні 16 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 220,53

10.11.1 М’ясо великої рогатої худоби,свиней,овець,кіз,коней та ін..тварин родини конячих,свіже чиа охолоджене( 10.11.11-40.00 ;10.11.12-90.00 )

2230

56 000,00 (П’ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 9 333,33

10.12.1 М’ясо свійської птиці,свіже чи охолоджене (10.12.10-10.00)

2230

30 966,83 (Тридцять тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 83 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 5 161,14

10.13.1.Консерви та готові страви з м’яса,м’ясних субпродуктів чи крові ( 10.13.14-60.00)

2230

19 737,25 (Дев’ятнадцять тисяч сімсот тридцять сім гривень 25 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 3 289,54

10.20.1 Продукція рибна,свіжа,охолоджена чи заморожена ( 10.20.13-30.00)

2230

53 530,45 (П’ятдесят три тисячі п’ятсот тридцять гривень 45 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 8 921,74

01.24.1 Яблука (01.24.10-00.00)

2230

20 258,05 (Двадцять тисяч двісті п’ятдесят вісім гривень 05 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 3 376,34

10.39.1 Плоди та овочі,оброблені та законсервовані,крім картоплі(10.39.12-00.00;10.39.17-25.00;10.39.17-50.00)

2230

15 670,44 (П’ятнадцять тисяч шістсот сімдесят гривень 44 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 2 611,74

10.72.1 Вироби хлібобулочні,зниженої вологості,та кондитерські,борошняні,тривалого зберігання( 10.72.12-30.00)

2230

5 204,00 (П’ять тисяч двісті чотири гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 867,33

10.71.1 Вироби хлібобулочні,кондитерські та кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання ( 10.71.11-00.90)

2230

15 262,41 (П’ятнадцять тисяч двісті шістдесят дві гривні 41 копійка), в тому числі ПДВ 20% – 2 543,74

10.51.1 Молоко та вершки,рідинні,оброблені (10.51.11-42.00)

2230

69 019,33 (Шістдесят дев’ять тисяч дев’ятнадцять гривень 33 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 11 503,22

10.51.5 Продукти молочні, інші ( 10.51.51-08.00;10.51.52-41.00)

2230

12 317,24 (Дванадцять тисяч триста сімнадцять гривень 24 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 2 052,87

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир(10.51.40-30.00;10.51.40-50.00)

2230

48 140,78 (Сорок вісім тисяч сто сорок гривень 78 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 8 023,46

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (10.32.16-00.00)

2230

12 984,88 (Дванадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири гривні 88 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 2 164,15

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур;їхні суміші ( 10.61.21-00.00)

2230

2 882,86 (Дві тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні 86 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 480,48

10.61.1 Рис напівобрушений чи повністю обрушений,або лущений чи дроблений(10.61.11-00.00)

2230

1 561,38 (Одна тисяча п’ятсот шістдесят одна гривня 38 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 260,23

10.81.1 Цукор-сирець,тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза);меляса (10.81.12-30.10)

2230

10 025,36 (Десять тисяч двадцять п’ять гривень 36 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 1 670,89

10.39.2 Плоди й горіхи,оброблені та законсервовані (10.39.22-30.00;10.39.25-20.00)

2230

5 428,49 (П’ять тисяч чотириста двадцять вісім гривень 49 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 904,75

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти(10.51.30-30.00)

2230

24 905,08 (Двадцять чотири тисячі дев’ятсот п’ять гривень 08 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 4 150,85

01.47.2 Яйця у шкаралупі свіжі ( 01.47.21-00.00)

2230

15 030,37 (П’ятнадцять тисяч тридцять гривень 37 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 2 505,06

10.41.5 Олії рафіновані (10.41.54-00.00)

2230

4 298,41 (Чотири тисячі двісті дев’яносто вісім гривень 41 копійка), в тому числі ПДВ 20% – 716,40

10.61.3 Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур (10.61.31-33.00;10.61.32-30.09)

2230

4 710,44 (Чотири тисячі сімсот десять гривень 44 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 785,07

10.82.1 Какао терте,какао-масло,жири й олія,какао-порошок( 10.82.13-00.00)

2230

5 930,67 (П’ять тисяч дев’ятсот тридцять гривень 67 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 988,45

10.83.1 Чай і кава,оброблені (10.83.11-70.00;10.83.13-00.00)

2230

6 568,93 (Шість тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 93 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 1 094,82

10.84.3 Сіль харчова (10.84.30-00.00)

2230

309,17 (Триста дев’ять гривень 17 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 51,53

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну(01.13.51-00.00)

2230

15 999,42 (П’ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять гривень 42 копійки), в тому числі ПДВ 20% – 2 666,57

01.13.4 Овочі коренеплідні,цибулинні та бульбоплідні (01.13.41-00.00;01.13.43-00.00)

2230

11 985,60 (Одинадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень 60 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 1 997,60

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші (81.29.11-00.00)

2240

864,00 (Вісімсот шістдесят чотири гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 144,00

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (36.00.20-00.00)

2272

15 061,55 (П’ятнадцять тисяч шістдесят одна гривня 55 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 2 510,26

37.00.1 Послуги каналізаційні (37.00.11-00.00)

2272

20 264,45 (Двадцять тисяч двісті шістдесят чотири гривні 45 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 3 377,41

35.11.1 Енергія електрична (35.11.10-00.00)

2273

96 121,00 (Дев’яносто шість тисяч сто двадцять одна гривня 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 16 020,17

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (61.10.11-00.00)

2240

1 502,00 (Одна тисяча п’ятсот дві гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 250,33

91.01.1 Послуги бібліотек і архівів (91.01.12-00.00)

2240

415 (415,00 (Чотириста п’ятнадцять гривень 00 копійок) без ПДВ

71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й аналізування

(71.20.12-00.00)

2240

2 823,00 (Дві тисячі вісімсот двадцять три гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 470,50

58.29.1 Програмне забезпечення системне на фізичних носіях (58.29.12-00.00)

2240

1466,00 ( Одна тисяча чотириста шістдесят шість грн.. 00 коп.)в т.ч.ПДВ-244,33

63.12.1 Розміщування інформації на веб-порталі (63.12.10-00.00)

2240

1 620,00 (Одна тисяча шістсот двадцять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 270,00

13.93.1 Килими та килимові покриви (13.93.19-90.00)

3110

9 200,00 (Дев’ять тисяч двісті гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 1 533,33

31.09.1 Меблі, інші (31.09.12-30.00;31.09.12-50.00)

3110,2210

50 100,00 (П’ятдесят тисяч сто гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 8 350,00

31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини ((31.00.13-00.00)

2210

3 900,00 (Три тисячі дев’ятсот гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 650,00

31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі (31.01.12-00.00)

2210

5 050,00 (П’ять тисяч п’ятдесят гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 841,67

31.02.1 Меблі кухонні (31.02.10-00.00)

2210

1 900,00 (Одна тисяча дев’ятсот гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 316,67

25.99.1 Вироби для ванн і кухні,металеві (25.99.11-10.00)

2210

1 100,00 (Одна тисяча сто гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 183,33

27.51.2 Прилади електричні побутові,інші,н.в.і.у (27.51.23-50.00)

2210

800,00 (Вісімсот гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 133,33

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства (13.92.12-53.00;13.92.11-30.00;13.92.14-30.00)

2210

2416,00 (Двадцять дві тисячі двісті вісімдесят п’ять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 402,67

13.99.1 Тюль,мереживо та вишивка;нитки позументні та стрічкові нитки;пряжа синельна;пряжа фасонна петляста (13.99.11-30.00)

2210

17 940,00 (Сімнадцять тисяч дев’ятсот сорок гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 2 990,00

27.51.1 Холодильники та морозильники;машини пральні;електроковдри;вентилятори (57.51.11-33.00)

3110

47494 (з ПДВ)

3110

24046,00 (Двадцять чотири тисячі сорок шість гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 4007,67

85.59.1 Послуги освітянські, інші,н.в.і.у. (85.59.19-00.00)

2240

584,00 (П’ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок), в тому числі ПДВ 20% – 97,33

26.20.1 Машини обчислювальні,частини та приладдя до них (26.20.11-00.00)

3110

11256,00 (

Одинадцять тисяч двісті пятдесят шість грн. 00 коп.) без ПДВ

28.23.2 Машини конторські/офісні,інші (28.23.21-00.00)

3110

2550,00 (

Дві тисячі пятсот пятдесят грн. 00 коп.)без ПДВ

26.40.2 Приймачі телевізійні,поєднані чи не поєднані з радіоприймачами або пристроями для записування та відтворювання звуку й зображення (26.40.20-90.00)

3110

6063,00(

Шість тисяч шістдесят три грн. 00 коп.)без ПДВ

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від_29.09.2015____

Голова комітету з конкурсних торгів _______________________ В.Н.Юсупова

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Додаток до річного плану закупівель

на 2015 рік по тимчасовому кошторису

Дошкільний навчальний заклад № 43, 26243361

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ )

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

10.73.1 Макарони,локшина,кускус і подібні борошняні вироби (макарони 10.73.11-50.00)

2230

251,16

Січень 2015р.

10.11.1 М’ясо великої рогатої худоби,свиней,овець,кіз,коней та ін..тварин родини конячих,свіже та охолоджене(яловичина та свинина 10.11.11-40.00 ;10.11.12-90.00 )

2230

9629,26

Січень 2015р.

10.12.1 М’ясо свійської птиці,свіже чи охолоджене (кури та печінка10.12.10-10.00)

2230

5888,66

Січень 2015р.

10.13.1.Консерви та готові страви з мяса,мясних субпродуктів чи крові ( ковбаси 10.13.14-60.00)

2230

3756,43

Січень 2015р.

10.20.1 Продукція рибна,свіжа,охолоджена чи заморожена (риба свіжоморожена морська 10.20.13-30.00)

2230

9175,51

Січень 2015р.

01.24.1 Яблука (01.24.10-00.00)

2230

3721,57

Січень 2015р.

10.39.1 Плоди та овочі,оброблені та законсервовані,крім картоплі(помідори,огірки,капуста квашені,томат-паста горошок зелений консервований,ікра кабачкова10.39.12-00.00;10.39.17-25.00;10.39.17-50.00)

2230

3606,06

Січень 2015р.

10.72.1 Вироби хлібобулочні,зниженої вологості,та кондитерські,борошняні,тривалого зберігання(печиво 10.72.12-30.00)

2230

993,22

Січень 2015р.

10.71.1 Вироби хлібобулочні,кондитерські та кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання (хліб житній,пшеничний,батон 10.71.11-00.90)

2230

2898,39

Січень 2015р.

10.51.1 Молоко та вершки,рідинні,оброблені (молоко в 1 літрових пакетах10.51.11-42.00)

2230

13059,70

Січень 2015р.

10.51.5 Продукти молочні, інші ( кефір,сметана,сгущенка) (10.51.51-08.00;10.51.52-41.00)

2230

2339,07

Січень 2015р.

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир(сир твердий та кисломолочний10.51.40-30.00;10.51.40-50.00)

2230

9126,75

Січень 2015р.

10.32.1 Соки фруктові та овочеві (10.32.16-00.00)

2230

2463,10

Січень 2015р.

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур;їхні суміші (борошно пшеничне 10.61.21-00.00)

2230

547,80

Січень 2015р.

10.61.1 Рис лущений (10.61.11-00.00)

2230

296,18

Січень 2015р.

10.81.1 Цукор-сирець,тростинний чи буряковий цукор (цукор буряковий 10.81.12-30.10)

2230

1899,95

Січень 2015р.

10.39.2 Плоди й горіхи,оброблені та законсервовані (повидло, сухофрукти 10.39.22-30.00;10.39.25-20.00)

2230

1027,16

Січень 2015р.

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти(масло вершкове 10.51.30-30.00)

2230

4734,57

Січень 2015р.

01.47.2 Яйця у шкаралупі свіжі (яйця курячі 01.47.21-00.00)

2230

2860,61

Січень 2015р.

10.41.5 Олії рафіновані (олія соняшникова10.41.54-00.00)

2230

815,94

Січень 2015р.

10.61.3 Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур (10.61.31-33.00;10.61.32-30.09)

2230

893,70

Січень 2015р.

10.82.1 Какао терте,какао-масло,жири й олія,какао-порошок(какао- порошок 10.82.13-00.00)

2230

1128,73

Січень 2015р.

10.83.1 Чай і кава,оброблені (10.83.11-70.00;10.83.13-00.00)

2230

1254,43

Січень 2015р.

10.84.3 Сіль харчова (10.84.30-00.00)

2230

58,93

Січень 2015р.

38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення інших безпечних відходів (38.11.69-00.00)

2240

Січень 2015р.

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.12-00.00)

2271

34440,20

Січень 2015р.

20% минулорічного договору

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами(36.00.20-00.00)

2272

5697,00

Січень 2015р.

35.11.1 Енергія електрична (35.11.10-00.00)

2273

24650,00

Січень 2015р.

61.10.1 Послуги зв’язку (61.10.11-00.00)

2240

264,00

Січень 2015р.

Голова комітету з конкурсних торгів _______________________ В.Н.Юсупова

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

«___»_________________2015р.

Додаток до річного плану закупівель

на 2015 рік

Дошкільний навчальний заклад № 43, 26243361

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ )

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

10.73.1 Макарони,локшина,кускус і подібні борошняні вироби (макарони)

2230

1071,98

березень

10.11.1 М’ясо великої рогатої худоби,свиней,овець,кіз,коней та ін..тварин родини конячих,свіже та охолоджене(яловичина та свинина)

2230

41133,77

березень

10.12.1 М’ясо свійської птиці,свіже чи охолоджене (кури та печінка)

2230

25078,17

березень

10.13.1.Консерви та готові страви з мяса,мясних субпродуктів чи крові ( ковбаса,сосиска)

2230

15980,81

березень

10.20.1 Продукція рибна,свіжа,охолоджена чи заморожена (риба свіжоморожена морська)

2230

39020,91

березень

01.24.1 Яблука

2230

15825,18

березень

10.39.1 Плоди та овочі,оброблені та законсервовані,крім картоплі(помідори,огірки,капуста квашені,томат-паста горошок зелений консервований,ікра кабачкова)

2230

12064,37

березень

10.72.1 Вироби хлібобулочні,зниженої вологості,та кондитерські,борошняні,тривалого зберігання(печиво

2230

4210,77

березень

10.71.1 Вироби хлібобулочні,кондитерські та кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання (хліб житній,пшеничний,батон)

2230

12364,02

березень

10.51.1 Молоко та вершки,рідинні,оброблені (молоко в 1 літрових пакетах

2230

55959,63

березень

10.51.5 Продукти молочні, інші ( кефір,сметана,сгущенка)

2230

9978,17

березень

10.51.4 Сир сичужний та кисломолочний сир(сир твердий та кисломолочний

2230

39014,03

березень

10.32.1 Соки фруктові та овочеві

2230

10521,77

березень

10.61.2 Борошно зернових і овочевих культур;їхні суміші (борошно пшеничне)

2230

2335,06

березень

10.61.1 Рис лущений

2230

1265,20

березень

10.81.1 Цукор-сирець,тростинний чи буряковий цукор (цукор буряковий)

2230

8125,41

березень

10.39.2 Плоди й горіхи,оброблені та законсервовані (повидло, сухофрукти)

2230

4401,31

березень

10.51.3 Масло вершкове та молочні пасти(масло вершкове

2230

20170,50

березень

01.47.2 Яйця у шкаралупі свіжі (яйця курячі

2230

12169,75

березень

10.41.5 Олії рафіновані (олія соняшникова)

2230

3482,46

березень

10.61.3 Крупи,крупка,гранули та інші продукти з зерна зернових культур

2230

3816,74

березень

10.82.1 Какао терте,какао-масло,жири й олія,какао-порошок(какао- порошок

2230

4801,92

березень

10.83.1 Чай і кава,оброблені

2230

5314,49

березень

10.84.3 Сіль харчова

2230

250,22

березень

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну(картопля

2230

15999,42

березень

01.13.3 Культури овочеві плодоносні,інші (капуста,буряк,морква,цибуля

2230

12696,88

березень

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші(дератизація,дезінсекція)

2240

864

лютий

36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272

15061,55

лютий

37.00.1 Послуги каналізаційні

2272

20264,45

лютий

35.11.1 Енергія електрична

2273

96121

лютий

61.10.1 Послуги зв’язку

2240

1502

лютий

91.01.1 Послуги архівів

2240

415

травень

71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й аналізування(повірка лічильників,атестація роб.місць)

2240

2823

серпень

58.29.1 Програмне забезпечення

2240

204

серпень

63.12.1 Розміщування інформації на веб-порталі

2240

1620

серпень

13.93.1 Килими та килимові покриття

3110

9200

серпень

31.09.1 Меблі, інші (ігрова стінка)

3110,2210

50100

серпень

31.00.1 Меблі для сидіння та їхні частини (стільці)

2210

3900

Серпень

31.01.1 Меблі конторські/офісні (столи,шафи)

2210

5050

Серпень

31.02.1 Меблі кухонні

2210

1900

серпень

25.99.1 Вироби для ванн і кухні,металеві(мийка)

2210

1100

Серпень

27.51.2 Прилади електричні побутові,інші,н.в.і.у (Сушка підвісна

2210

800

серпень

13.92.1 Вироби текстильні готові для домашнього господарства (ковдри,білизна,рушники)

2210

32575

Серпень

13.99.1 Тюль,мереживо та вишивка

2210

17940

серпень

27.51.1 Холодильники та морозильники

3110

47494

серпень

85.59.1 Курси підвищення кваліфікації

2240

584

травень