Гурток в дошкільному закладі є самостійною додатковою формою освітнього процесу, його мета — задовольнити потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні здатності, загальні та спеціальні здібності, своєчасно виявити обдарованість дітей.

Гурткова робота в нашому дошкільному закладі стала невід’ємною частиною освітнього процесу.У нас працюють гуртки:

Гурток «Вправні  пальчики» (група №8, 6 рік життя)

Мета: сприяти вияву  творчих  здібностей дітей, формувати конструктивні навички під час роботи з папером і картоном, вправляти у просторовому моделюванні; розвивати дрібну моторику рук, інтелект, мислення; підтримувати інтерес до конструювання, виховувати самостійність, ініціативність.

Керівники: вихователі Барабан Л.М., Творун Л.В.


Гурток «Чудасія»(група№7,6 рік життя)

Мета: створити умови для розвитку пізнавальних психічних процесів дошкільників, активізації розумових операцій, орзанізації та проведення пошуково – дослідницької діяльності та виховання в дітей ініціативності, кмітливості, допитливості, критичності, самостійності;  формувати у дітей здатність креативно  використовувати знання та власний дослідницький досвід у розумових, моделювальних та перетворювальних діях.

Керівники: вихователь Трачук Т.Г..

 

 

 

Гурток «Ми — маленькі  українці» (група№5, 5рік життя)

Мета:  формувати у дітей патріотичні почуття, національну свідомість дошкільників, розвивати мовлення, мислення; виховувати почуття любові до своєї Батьківщини.

Керівники: вихователі Сличук І.П., Горохівська А.О.

Гурток «Разом з мамою»(3 рік життя)

 

Керівник: музичний керівник Синяговська Н.Ю.

 

Гурток «Розумашки» (5 рік життя)

Керівник: вихователі Осіпова С.А., Бородата Б.В.

Мета: закріплення  уявлень про величину, розвиток здібності групувати предмети за кількома ознаками, уміння рахувати кількісною та порядковою лічбою, встановлювати рівність-нервність множин,  логічного мислення.